اتحاديه شركت هاي تعاوني ناشران ايران در سال 1380 با هدف كمك به توسعه و رشد كمي و كيفي صنعت نشر و هماهنگي بيشتر بين شركت هاي تعاوني ناشران سراسر كشور تشكيل شد.اين اتحاديه نام اختصاري «آشنا»را برگزيده ودر راستاي دستيابي به اهدافي از قبيل ايجاد انگيزه همکاري و مشارکت در بين شرکت هاي تعاوني ناشران ، حمايت و سازماندهي صنعت نشر را در سراسر کشور بین اعضاء خود بر عهده دارد.

به طور خلاصه زمینه های فعالیتی اتحادیه در موارد زیر می باشد :

1. تهیه و توزيع مواد اوليه توليد كتاب از جمله زينگ و كاغذ بين شركت هاي تعاوني عضو و ساير ناشران سراسر كشور 
2. برگزاری 8 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از نوزدهمین دوره تا بیست و ششمین در بخش ناشران داخلی (حوزه عمومی) 
3. برگزاری نمايشگاه هاي بين المللي كتاب در خارج از كشور 
4. برگزاری نمايشگاه هاي سراسري كتاب در استان هاي مختلف كشور 
5. همکاری در برگزاري مراسم و نشست هاي فرهنگي 
6. برگزاری جلسات هماهنگي بين تعاوني هاي عضو

 

برای ثبت شکایات خود به آدرس و تلفن درج شده در قسمت تماس با ما مراجعه کنید