"شیوه‌نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک معاونت امور فرهنگی"

مقدمه:

با عنایت به مصوبه دولت محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تخصیص ارز دولتی برای واردات کاغذ و زینک نشر کتاب و مطبوعات، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه و اهمیت موضوع تأمین کاغذ مورد نیاز حوزه کتاب به منظور حفظ ثبات و پایداری نسبی اقتصاد نشر در شرایط پیش رو و همچنین نظارت بر نحوه تخصیص ارز برای واردات کاغذ و زینک و به تبع آن نظارت بر واردات، تخصیص، توزیع و مصرف کاغذ حوزه کتاب، "شیوه‌نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک معاونت امور فرهنگی" به شرح زیر تدوین می‌شود.

فصل اول: کلیات

            ماده 1. در این شیوه‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌رود.

کاغذ: به ماده‌ای گفته می‌شود که از خمیر کتان، پنبه، کنف، چوب، ضایعات کشاورزی و یا بعضی گیاهان مثل درخت بامبو ساخته می‌شود.

زینک: زینک ورقی فلزی با ابعاد مشخص است که در لیتوگرافی طرح مورد نظر برای چاپ را روی آن کپی می‌کنند و در چاپ افست از آن استفاده می‌شود.

کارگروه: کارگروه رسیدگی، نظارت بر نحوه واردات، تخصیص، توزیع و مصرف کاغذ و زینک حوزه  نشر کتاب

کتاب: منبعی اطلاعاتی که از سوی ناشر به صورت غیر ادواری منتشر می‌شود.

ناشر: شخص حقیقی و حقوقی دارای پروانه فعالیت نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

کمیته: منظور کمیته‌های تخصصی سه گانه رسیدگی و نظارت بر نحوه واردات، توزیع و مصرف کاغذ و زینک است.

اتحادیه: اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران،  اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران آشنا، اتحادیه لیتوگرافان تهران

ماده 2. اهداف:

1ـ2: تثبیت نسبی قیمت کاغذ مورد نیاز کتاب،

2ـ2: کاهش هزینه‌های تولید در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان،

3ـ2: ثبات نسبی در قیمت پشت جلد کتاب؛

ماده 3. ناشران متقاضی کاغذ و زینک باید مطابق شرایط زیر درخواست خود را ارائه نمایند.

1ـ3: بارگذاری تصویر پروانه فعالیت نشر معتبر در سامانه توزیع کاغذ به نشانی: www.paperds.ir

2ـ3: ثبت دقیق مشخصات کتاب ( بارگذاری تصویر مجوز قبل از چاپ کتاب ،  تیراژ ، چاپخانه و صحافی مورد نظر و زمان انتشار ) در سامانه؛

تبصره: درخواست‌های ناقص مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

فصل دوم: ساختار و شرح وظایف

ماده 4. به منظور مستندسازی، رسیدگی و نظارت بر اداره کلیه امور اجرایی مربوط به فرآیند واردات، توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ و زینک، کارگروه تخصصی حوزه کتاب در معاونت امور فرهنگی مستقر خواهد بود.

ماده 5. اعضای کارگروه عبارتند از:

1ـ5: معاون امور فرهنگی (رئیس کارگروه)،

2ـ5: مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی

3ـ5: مدیرکل دفتر چاپ و نشر

4ـ5: رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران،

5ـ5: مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران آشنا،

6ـ5: مدیر عامل موسسه خانه کتاب

7ـ5: مسئول حراست معاونت امور فرهنگی

8ـ5: رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران

9ـ5: مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی

10ـ5: مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی

11ـ5: نماینده سازمان تعزیرات حکومتی

12ـ5: مسؤولان پیگیری کمیته‌های واردات، توزیع و نظارت

13ـ5: نماینده سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده

 

ماده6.وظایف کارگروه:

1ـ6: رسیدگی و نظارت بر تمامی فرآیندهای اجرایی مناقصه، واردات (اعم از ثبت سفارشی، تخصیص و تأمین ارز و ترخیص)،

2ـ6: هماهنگی و تعامل با وزارت صمت برای تأیید ثبت سفارش و بانک مرکزی جهت ترخیص ارز و گمرکات کشور برای ترخیص کاغذ و زینک،

3ـ6: بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص تعیین قیمت پایه کاغذ و زینک براساس نرخ جهانی،

4ـ6: تعیین شاخص‌های کیفی اطلاعیه یا مناقصه کاغذ و زینک،

5ـ6: همکاری و تعامل با سازمان حمایت برای تعیین نرخ پایه قیمت کاغذ و زینک برای مصرف‌کنندگان،

6ـ6: نظارت مستمر بر فعالیت کمیته‌های سه گانه واردات، توزیع و مصرف کاغذ و زینک،

7ـ6: کارگروه می‌تواند از بین اعضای خود کمیته‌هایی با موضوع واردات، توزیع و مصرف تشکیل دهد و بخشی از وظایف خود را به آن کمیته‌ها تفویض اختیار نماید.

8ـ6: ارائه گزارش مصوبات کارگروه و توزیع بصورت دو هفته یک بار  به سازمان‌های نظارتی ذیصلاح؛

تبصره2: جلسات کارگروه با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی موافق اکثریت اعضا حاضر معتبر و لازم‌الاجرا است.

تبصره3: جلسات کارگروه حداقل هر ماه دو بار برگزار می‌شود و در صورت لزوم جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد رئیس کارگروه برگزار خواهد شد.

ماده7.وظایف کمیته واردات:

1ـ7: تهیه مقدمات فراخوان یا اطلاعیه مناقصه برای  واردات کاغذ و زینک،

2ـ7: بررسی صلاحیت فنی، اعتباری و حقوقی واردکنندگان کاغذ و زینک،

3ـ7: نظارت اجرایی و عملیاتی بر فرآیندهای واردات اعم از ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز،

4ـ7: تهیه مقدمات لازم جهت معرفی واردکنندگان به بانک مرکزی،

5ـ7: تعامل و همکاری با وزارت صمت در خصوص تأیید فرآیند ثبت سفارشی،

6ـ7: تعامل و همکاری با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی درباره نظارت بر نحوه عملکرد شرکت‌های وارد کننده کاغذ و زینک،

7ـ7: تعامل و همکاری با گمرک کشور در خصوص نحوه ترخیص کاغذ و زینک،

8ـ7: ایجاد سطح دسترسی برای واردکنندگان کاغذ به منظور ثبت اطلاعات و مشخصات کاغذ و زینک‌های وارد شده به گمرکات؛

ماده8. وظایف کمیته تخصیص و توزیع کاغذ و زینک:

1ـ8: بررسی درخواست‌های کاغذ و زینک ناشران در سامانه،

2ـ8: تصویب و تأیید سهمیه هر ناشر،

3ـ8: صدور پیش فاکتور الکترونیکی کاغذ از طریق سامانه برای ناشران براساس سهمیه تأیید شده با قیمت مصوب سازمان حمایت،

4ـ8: بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات و مشخصات کاغذهای وارداتی و بارگذاری شده در سامانه از سوی وارد کنندگان،

5ـ8: نظارت دقیق مؤثر بر ورود و خروج کاغذ و زینک به سامانه و ارائه گزارش هفتگی مانده کاغذ و زینک،

6ـ8: ارائه گزارش آماری دریافت‌کنندگان با ذکر مشخصات کامل،

7ـ8: صدور حواله کاغذ و زینک براساس پیش فاکتور صادر شده به ناشران،

8-8: ثبت و نگهداری تمامی سوابق مربوط به میزان کاغذ و زینک تحویلی به سامانه، حواله و سایر اسناد مثبته مربوط به واردکنندگان و دریافت‌کنندگان کاغذ،

9ـ8: اعلام کتبی نشانی انبارهای نگهداری کاغذ و زینک با ذکر موجودی به کارگروه؛

ماده9.وظایف کمیته نظارت بر مصرف کاغذ و زینک:

1ـ9: انتخاب کارشناسان حوزه نشر به منظور نظارت بر مصرف کاغذ و زینک ناشران و صحت‌سنجی شمارگان کتاب،

2ـ9: ثبت نتیجه گزارش نظارتی در سامانه

3ـ9: تدوین کاربرگ نظارتی بر نحوه مصرف کاغذ و زینک

4-9: تعامل و همکاری با تشکل‌های صنفی استان‌ها به منظور تشکیل تیم‌های نظارتی در استان‌ها،

5ـ9: نظارت همه‌جانبه بر نحوه تخصیص، توزیع و مصرف کاغذ و زینک در سامانه،

فصل سوم: مقررات عمومی

ماده 10.ناشر باید درخواست کاغذ خود با ذکر مشخصات کامل پروانه نشر و اطلاعات کتاب را در سامانه توزیع کاغذ ثبت نماید.

ماده 11. ناشر پس از دریافت پیش فاکتور کاغذ موظف است حداکثر ظرف چهار روز کاری نسبت به واریز وجه به شماره حساب معرفی شده اقدام نماید.

تبصره4: پس از پایان مهلت مذکور پیش فاکتور صادر شده فاقد اعتبار و باطل خواهد شد.

ماده 12. ناشر موظف است اطلاعات مربوط به مصرف کاغذ و زینک دریافتی را با ذکر مشخصات کامل شامل نشانی محل  چاپ و نگهداری کتاب را در سامانه توزیع بارگذاری نماید.

تبصره 5: هرگونه اطلاعات غلط درباره مصرف کاغ و زینک تخصیص یافته و یا فروش آن در بازار آزاد  تخلف ناشر محسوب و علاوه بر عدم تخصیص کاغذ و زینک در مراحل بعدی،  پرونده ناشر  به نهادهای ذیصلاح نظارتی از جمله هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران ارجاع خواهد شد.

ماده 13. در خصوص تخلفات وارد کنندگانی  که از طریق این کارگروه ارز دریافت کرده اند  مانند توزیع کاغذ و زینک واراداتی  خارج از ضوابط این کارگروه  و یا عدم رعایت قیمت اعلامی از سوی سازمان تعزیرات ، موارد زیر پیش بینی شده است .  عدم تایید پروفرم های بعدی وارد کننده در کارگروه، معرفی وارد کننده به تعزیرات، و عدم اعطای مجوز ترخیص به محموله های بعدی وارد کننده، در خواست لغو کارت بازرگانی.

ماده 14. باتوجه به وظایف کمیته واردات موضوع ماده 7 این شیوه‌نامه واردات کاغذ و زینک در قالب قرارداد فی مابین اتحادیه تعاونی‌های ناشران آشنا و وارد کننده منتخب و با نظارت کارگروه کاغذ و زینک معاونت امور فرهنگی انجام می‌پذیرد.

تبصره 6: این کارگروه ضمن برقراری تماس با واردکنندگان کاغذ در سال 97 که قبل از تشکیل کارگروه ساماندهی کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارز دولتی دریافت کرده، اقدام به وارد کردن کاغذ نموده اند،  اهمیت اطلاع رسانی درست آنها در خصوص مصرف کاغذ را یاد آوری و در صورت عدم همکاری آنها  موارد تنبیهی ذکر شده در این ماده را اجرا می‌کند.

ماده 15. نظارت بر حُسن اجرای این شیوه‌نامه به عهده معاون امور فرهنگی است و کارگروه موظف است هر دو هفته یکبار گزارش عملکرد و اجرای این شیوه‌نامه را به رئیس کارگروه تسلیم نماید.

تبصره 7 : لازم به ذکر است که کاغذ های  موجود از سال 97 که از طریق تایید کارگروه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار سامانه است یا در دست وارد کنندگان اعم از در حال ورود یا در حال ترخیص و یا در اختیار وارد کنندگان است ، مشمول این مقررات می باشد.

ماده 16. کلیه مراحل فوق اعم از درخواست، تخصیص، توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ و زینک کتاب از طریق سامانه انجام خواهد شد، و با هدف شفاف‌سازی بصورت عمومی منتشر و برای همگان قابل دسترسی خواهد بود.

ماده17. ناشران موظفند در هنگام ارائه درخواست از طریق سامانه، نسبت به بارگذاری دقیق اطلاعات و آمار انتشارات و کتاب‌های منتشره خود منطبق با اطلاعات سامانه‌های دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی و مؤسسه خانه کتاب اقدام نمایند؛ بدیهی است مسؤولیت هرگونه مغایرت به عهده ناشر متقاضی خواهد بود.

ماده 18. این شیوه‌نامه در 18 ماده و 7 تبصره تدوین و از تاریخ  پنجم خرداد 1398 در کارگروه  معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم الاجرا است.

 

   یاسر احمدوند

معاون امور فرهنگی