دستورالعمل تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن

مقدمه:

در راستای اجرای مادۀ هشت و نه شیوه‌نامۀ اجرایی کارگروه کاغذ معاونت امور فرهنگی و برای صیانت از مصرف بهینۀ کاغذ در حوزۀ نشر و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان کتاب، دستورالعمل «کمیته تخصیص، توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ»، با اصلاحات جدید به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می‌شود.

مادۀ 1: نحوۀ درخواست کاغذ

1-1 تمامی ناشران متقاضی درخواست کاغذ، باید مدارک لازم را در سامانۀ توزیع کاغذ به نشانی paperds.ir برای  بررسی بارگذاری نمایند.

1-2 مدارک مورد نیاز:

الف: تصویر پروانۀ فعالیت نشر معتبر؛

ب: اطلاعات مربوط به شمارۀ مجوز صادر شده از سوی سامانۀ صدور مجوز چاپ و نشر کتاب دفتر توسعۀ کتاب و کتابخوانی یا ادارات کل استانی؛

ج: تکمیل اطلاعات مربوط به کاربرگ تعهد مصرف بهینۀ کاغذ در سامانه.

مادۀ 2: اعضای کمیته «تخصیص، توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ»

    تخصیص کاغذ توسط کمیته در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود و توزیع آن از طریق سامانه بر عهدۀ موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران خواهد بود.

این کمیته با حکم معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متشکل از مدیرعامل خانۀ کتاب و ادبیات ایران (رئیس کمیته)، مدیرکل دفتر توسعۀ کتاب و کتاب‌خوانی، مدیر حراست معاونت فرهنگی، یک نفر نماینده معاونت فرهنگی، یک یا چند نفر از اشخاص حقیقی متخصص در امور کاغذ و صنعت نشر خواهد بود.

مادۀ 3: نحوۀ بررسی درخواست‌های متقاضیان

1-3 درخواست متقاضیان با بررسی عملکرد ناشر در سال‌های گذشته توسط کمیته انجام می‌شود.

2-3 کتاب­‌های افست اعم از لاتین، عربی و فارسی (کتابی که بدون هیچگونه ارزش افزوده و کار خلاقانه توسط ناشر منتشر شده باشد) مشمول کاغذ یارانه‌­ای نمی‌­شود.

تبصره یک: چنانچه کتابی از حیث موضوع، تصحیح متن یا شاخص‌های هنری منحصر به فرد باشد با نظر اعضای کمیته می‌­تواند از کاغذ یارانه‌­ای بهره‌­مند شود.

3-3 بدلیل محدودیت منابع، کتاب­‌های کمک آموزشی و آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی مشمول کاغذ یارانه­‌ای نمی‌­شود.

4-3 بررسی درخواست‌­های کاغذ ناشران منوط به داشتن تائیدیه مصرف بهینه کاغذهای دریافتی قبلی از سوی بخش نظارت بر مصرف کاغذ این کمیته است.

5-3 تخصیص کاغذ متناسب با امکانات موجود و همچنین کسب تائیدیه مصرف کاغذ به میزان حداقل 95 درصد است.

6-3 آراء صادره هیات­‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران در بررسی و تخصیص کاغذ مؤثر خواهد بود.

7-3 درج قیمت در کلیه نسخه­‌های منتشر شده با کاغذ یارانه‌ای الزامی است.

8-3 ناشر دریافت کننده کاغذ یارانه‌­ای موظف است به همان میزانی که کاغذ یارانه‌­ای دریافت می‌­کند نسبت به کاهش قیمت تمام شده در قیمت پشت جلد کتاب تأثیر دهد. چنانچه مشخص شود که قیمت پشت جلد بر مبنای کاغذ آزاد محاسبه شده است ضمن تعلیق تمامی درخواست­‌های ناشر موضوع به هئیت رسیدگی به تخلفات ناشران ارجاع خواهد شد. تشخیص این موضوع به عهده کمیته خواهد بود.

8-3 کتاب‌­های که جنبه کتاب‌سازی داشته باشد مشمول دریافت کاغذ یارانه‌­ای نخواهد بود.

تبصره دو: تشخیص کتاب­سازی بر عهده کمیته است و کمیته در صورت لزوم می­تواند از نظرات کارشناسی خبرگان و متخصصان استفاده نماید.

(به عنوان مثال آثاری که بیش از دو بار، با یک موضوع و یک محتوای مشخص فقط با جابجایی واژه­‌ها و کلمات توسط چند ناشر منتشر شده باشد از مصادیق کتاب­سازی محسوب می­‌شود)

9-3 اولویت تخصیص کاغذ دولتی با ناشرانی است که از کاغذ ایرانی استفاده کرده باشند.

مادۀ 4: اولویت‌­های تخصیص کاغذ

آثاری که مطابق اسناد بالادستی از جمله قانون اهداف و وظایف تشکیل وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبه اولیه و اصلاحی اهداف، سیاست­‌ها و ضوابط نشر کتاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه اصول سیاست فرهنگی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور منتشر شده باشند با تشخیص کارگروه در اولویت تخصیص کاغذ خواهند بود. مفاد زیر مهم­ترین مصادیق این اولویت­‌ها هستند:

1-4: تبیین و ترویج اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و نگاهبانی از دستاوردهای آن؛

2-4: احیای میراث مکتوب و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی؛

3-4: مقابله مؤثر و مفید با تهاجم سیاسی و فرهنگی علیه عقاید و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی؛

4-4: تقویت و ترویج امر پژوهش؛

5-4: بهره‌­گیری مفید از دانش و اندیشه بشری از طریق ترجمه سنجیده و متناسب با زبان معیار؛

6-4: کمک به توسعه آموزش غیررسمی افراد جامعه از طریق ارتقاء سطح دانش و مهارت همگانی؛

7-4: کتاب‌های برگزیده در جشنواره‌ها و جوایز فرهنگی معتبر.

مادۀ 5: ناشرانی که به هر دلیل اعتراضی به نتیجۀ تصمیمات کمیته کاغذ دارند از طریق سامانه و در قسمت مخصوص بررسی و رسیدگی به اعتراضات قابلیت اقدام خواهند داشت. کمیته موظف است در هر جلسه به اعتراضات رسیدگی و نسبت به پاسخ‌گویی سریع به ناشران اقدام نماید. 

مادۀ 6: درج عبارت (این کتاب با کاغذ دولتی منتشر شده است) در شناسنامۀ کتاب الزامی است.

مادۀ 7: ناشر موظف است اطلاعات مربوط به چاپخانه و صحافی را با ذکر مشخصات کامل جهت بازدید و شمارش تعداد منتشره توسط کمیتۀ نظارت بر مصرف در سامانۀ توزیع کاغذ بارگذاری نماید.

مادۀ 8: به‌منظور شفاف‌سازی، کمیته «تخصیص، توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ» موظف است اطلاعات مربوط به تخصیص کاغذ ناشران را به صورت متناوب بر روی سامانه بارگذاری نماید.

مادۀ 9: کمیته «تخصیص، توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ» اختیار دارد که از طرق مختلف از جمله بازرسی در مرحلۀ چاپ و صحافی یا پس از انجام آن با شمارش نسخه‌های کتاب و تطبیق آن با اطلاعات تخصیص مذکور صحت یا مغایرت مصرف را با اطلاعات سامانه احراز و برمبنای آن اقدام کند.

مادۀ 10: ناشر موظف است حداکثر تا چهار‌ماه پس از مرحله دریافت حوالۀ کاغذ، اطلاعات درخواستی در خصوص مصرف کاغذ تخصیص یافته را در سامانه تکمیل کند.

مادۀ 11: مغایرت‌های احتمالی اعم از تغییر چاپخانه، صحافی، نوع و ابعاد کاغذ مصرفی با توجه به رویه‌های متعارف چاپ و نشر و سابقۀ ناشر توسط کمیته، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 12: کمیته تخصیص، توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ اختیار دارد به منظور نظارت دقیق­تر و استفاده از تجربیات میدانی و صنفی، موضوع «توزیع» یا «نظارت بر مصرف بهینه کاغذ» را به عوامل دیگر تفویض کند.

این دستورالعمل پس از اصلاحات در دوازده ماده و دو تبصره تدوین و در تاریخ 1400/9/20 به تصویب معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده  و از زمان تصویب لازم­‌الاجراست.

 

                                                                           یاسراحمدوند

                                                                       معاون امور فرهنگی

 

لینک دانلود فایل