اطلاعیه دریافت زینک

19:09 1398/05/27
 احتراما به اطلاع کلیه ناشران محترم ، سامانه  توزیع کاغذ و زینک بابت ثبت درخواست جدید زینک از روز پنجشنبه مورخ 1398/05/31 در دسترس می باشد.