فهرست تخصیص کاغذ ناشران کشور مرداد تا مهرماه سال1401

1401/09/16-12:00

 

به اطلاع کلیه بازدید کنندگان محترم سامانه توزیع کاغذ می‌رساند. فهرست تخصیص و توزیع کاغذ ناشران از مرداد تا پایان مهرماه1401 قابل مشاهده است:

لینک مشاهده گزارش