تذکر و تأکید مجدد در خصوص شمارش کتاب‌ها

1401/07/16-11:31

«ناشر محترم »

قبل از هرگونه اقدام برای دریافت مجوز اعلام وصول کتاب:

حتماً و الزاماً ابتدا نسبت به ثبت شمارش کتاب خود در سامانه توزیع کاغذ اقدام نمائید.

در غیر اینصورت شمارش کتاب‌ها انجام نخواهد شد و مسئولیت و عواقب آن متوجه خود ناشر می‌باشد.