تذکر و تأکید مجدد در خصوص شمارش کتاب‌ها

1400/11/16-13:50

«ناشر محترم »

 

قبل از هرگونه اقدام برای دریافت مجوز اعلام وصول کتاب:

حتماً و الزاماً ابتدا نسبت به ثبت شمارش کتاب خود در سامانه توزیع کاغذ اقدام نمائید.

در غیر اینصورت شمارش کتاب‌ها انجام نخواهد شد و مسئولیت و عواقب آن متوجه خود ناشر می‌باشد.

 «این موضوع متوجه ناشرانی است که از کاغذ یارانه استفاده می‌کنند»