قابل توجه ناشران محترم

1400/11/02-13:08

اخیرا مشاهده شده که مغایرت‌هایی در نوبت چاپ کتاب‌های شمارش شده وجود دارد، طبق بررسی به عمل آمده مشخص گردید که ناشران قبل از ثبت اطلاعات بازرسی در سامانه توزیع کاغذ اقدام به دریافت مجوز اعلام وصول کتاب می‌نمایند که این موضوع باعث مغایرت در نوبت چاپ کتاب می‌شود.
برای جلوگیری از این مغایرت الزاماً ناشران می‌بایست:

ابتدا نسبت به ثبت اطلاعات بازرسی کتاب در سامانه توزیع کاغذ اقدام نمایند و بعد از آن دریافت مجوز اعلام وصول را در سامانه جامع دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی بارگذاری و درخواست نمایند.
«لازم بذکر است من بعد تکرار این مغایرت‌ها توسط ناشران به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد و عواقب آن متوجه خود ناشر می‌باشد.»