قابل توجه ناشران محترم

1400/10/12-17:19

با توجّه به مادۀ دستورالعمل تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن، تمامی ناشرانی که از کاغذ یارانه‌ای استفاده می‌کنند الزاماً باید عبارت« این کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده است» را در صحفه شناسنامه کتاب درج نمایند.

شایان ذکر است کتاب‌هایی که فاقد عبارت مورد اشاره باشد قابل شمارش نخواهد بود.