اطلاعیه مهم

1399/12/26-00:00

قابل توجه ناشرين محترم 
اطلاعيه مهم به جهت عدم برخورد مشكل در تسويه كاغذ.
در خواست شمارش كتاب از بامداد ٢٦ اسفند تا بامداد ١٤ فروردين ١٤٠٠ درخواست  جديد نمي پذيرد.
بديهي در اين ايام و هفته دوم در صورت فعال بودن واحد نظارت و حضور ناشران كتب ثبت شده تا قبل از تاريخ مذكور شمارش خواهد شد .
و كتب ثبت شده بعد از چهاردهم مشمول همان زمان شمارش حداقل هفت روز كاري مي باشد از تاريخ ثبت به بعد مي باشد.