دستورالعمل تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن

1398/04/29-19:24

دستورالعمل تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن

مقدمه:

 در راستای اجرای ماده هشت شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ معاونت امور فرهنگی و برای صیانت از مصرف بهینه کاغذ در حوزه نشر و رعایت حقوق مصرف کنندگان کتاب دستورالعمل کمیته تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن ، به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می‌شود.

ماده یک: نحوه درخواست کاغذ

         1-1: تمامی ناشران متقاضی درخواست کاغذ، باید مدارک لازم را در سامانه توزیع کاغذ به نشانی paperds.ir جهت بررسی بارگذاری نمایند.

الف: تصویر پروانه معتبر نشر

ب: اطلاعات مربوط به شماره مجوز صادر شده از سوی سامانه صدور مجوز چاپ و نشر کتاب دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی

تبصره 1: ناشران شهرستانی تصویر مجوز ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه را  در سامانه بارگذاری نمایند.

        ج: تکمیل اطلاعات مربوط به کاربرگ تعهد مصرف بهینه کاغذ در سامانه

ماده دو: اعضای کمیته تخصیص کاغذ

       1-2: مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی ناشران آشنا به عنوان رئیس کمیته

      2-2: رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یا نماینده تام الاختیار ایشان

      3-2: نماینده تام الاختیار معاونت امور فرهنگی

ماده سه: نحوه بررسی درخواست های کاغذ

      1-3:  درخواست متقاضیان با بررسی عملکرد ناشر در سال‌های گذشته و استعلام از مراکز ذیصلاح صنفی توسط کمیته تخصیص ارزیابی و تصمیم گیری می‌شود

     2-3:  تخلفات ناشر ، بسته به نوع تخلف بر میزان کاغذ تخصیص یافته تاثیر خواهد داشت.

ماده چهار: اولویت های تخصیص کاغذ

     1-4: کتاب های تالیفی با رویکرد فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی.

    2-4: کتاب هایی که در جشنواره ها و جوایز فرهنگی معتبر برگزیده شده اند.

      3-4: کتاب هایی که در جهت تأمین نیازهای علمی و فرهنگی جامعه باشد به گونه ای که باعث رشد و تعالی فرهنگ عمومی و منجر به افزایش کتابخوانی در کشور شود.

تبصره 2: چنانچه کتابی ، جنبه کتابسازی داشته باشد مشمول تخصیص کاغذ نخواهد شد.

و تشخیص کتابسازی بودن یک اثر برعهده کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مولفان و مترجمان مشترک بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خواهد بود.

ماده پنج: ناشرموظف است اطلاعات مربوطه به چاپخانه و صحافی را با ذکر مشخصات کامل جهت بازدید و شمارش تیراژ توسط کمیته نظارت بر مصرف در سامانه توزیع کاغذ بارگزاری نماید.

ماده شش: درج عبارت ( این کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده است ) در شناسنامه کتاب الزامی است .

ماده هفت: تخصیص مجدد کاغذ به ناشران منوط به ارائه تایید کمیته نظارت می باشد.

ماده هشت: به منظور شفاف سازی کمیته تخصیص کاغذ موظف است اطلاعات مربوط به تخصیص کاغذ ناشران را در هر جلسه بر روی سامانه جهت بازدید عمومی بارگذاری نماید.

ماده نه: نظارت بر مصرف کاغذ وظیفه کمیته نظارت بر مصرف کاغذ متشکل از اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران به عنوان رئیس کمیته و نماینده ای از معاونت امور فرهنگی می‏باشد

ماده ده : نظر به اینکه استفاده از کاغذ حمایتی در کاهش قیمت تمام شده کتاب موثر است ، در صورت درخواست کارگروه کاغذ معاونت امور فرهنگی ، کارگروه نظار موظف است با استفاده از نظرات کارشناسی نسبت به اعلام سقف قیمت تمام شده ظرف مدت یک هفته کاری به معاونت امور فرهنگی اقدام نماید نظر نهایی کارگروه کاغذ لازم الاجراست

ماده یازده:کمیته نظارت اختیار دارد که از طرق مختلف از جمله بازرسی در مرحله چاپ و صحافی و یا پس از انجام آن با شمارش نسخه های کتاب و تطبیق آن با اطلاعات تخصیص مذکور در صحت یا مغایرت مصرف را با اطلاعات سامانه احراز نماید.کمیته نظارت نتیجه را به کارگروه کاغذ معاونت اعلام خواهد نمود.

ماده دوازده :ناشر موظف است تا یک سال پس از مرحله تحویل حواله کاغذ اطلاعات درخواستی را در خصوص مصرف کاغذ تخصیص یافته به کمیته نظارت ارسال و رسید دریافت نماید.

ماده سیزده : مغایرت های احتمالی اعم از تغییر چاپخانه ، صحافی ، نوع و ابعاد کاغذ مصرفی با توجه به رویه های متعارف چاپ و نشر سابقه ناشر توسط کمیته نظارت رسیدگی و اتحاذ تصمیم خواهد شد.

این دستور العمل در چهارده ماده و چهار تبصره تدوین و در تاریخ 25/4/98 به تصویب کارگروه کاغذ و زینک معاونت امور فرهنگی رسیده و از زمان تصویب لازم الاجراست.

لینک دانلود فایل