همراه داشتن کپی مدارک در زمان تحویل حواله انبار

1399/01/31-08:00

با سلام نظر به شیوع بیماری کرونا و افزایش تعداد مبتلایان به این بیماری به اطلاع کلیه ناشران محترم می رســـاند تحویل حواله انبار منـــوط به ارائه اصل و کپی مدارک

( همراه داشتن کپی مدارک الزامی می باشد) اعلام شده و مهر انتشارات می باشد و در صورت معرفی نماینده همراه داشتن معرفی نامه و اصل و کپی کارت ملی الزامی می باشد.

اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران آشنا