اطلاعیه مهم در مورد نحوه تحویل حواله انبار

1399/01/29-09:00

با تشکر و سپاس از همکاری کلیه ناشران محترم با این مجموعه و آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون برای عزیزان ناشر، بر اساس پروتکل ‌های بهداشتی صادره از سوی وزارت بهداشت و درمان و شماره مجوز ۱۰۱۳۳۹۰۹ وزارت بهداشت، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران آشنا منوط به شروع فعالیت‌ های انبارها و با رعایت فاصله اجتماعی و اصول بهداشتی نسبت به تحویل حواله های ناشران اقدام می‌نماید. تحویل حواله انبار منوط به ارائه اصل و کپی مدارک ( همراه داشتن کپی الزامی می باشد) اعلام شده و مهر انتشارات می باشد و در صورت معرفی نماینده همراه داشتن معرفی نامه و اصل و کپی کارت ملی الزامی می باشد. لازم به یادآوری است فعالیت این اتحادیه فقط منوط، به رعایت فاصله اجتماعی و اصول بهداشتی و همکاری ناشران محترم و مراجعه کنندگان محترم میباشد.

اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران آشنا