بررسی تقاضای کاغذ ناشران استان قم در جلسه 89 کمیته تخصیص کاغذ

در هشتاد و نهمین جلسه کمیته تخصیص و توزیع کاغذ نشر، تقاضاهای ناشران استان قم مورد بررسی قرار گرفتند.
15:36 1398/06/27

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هشتاد و نهمین جلسه کمیته تخصیص و توزیع کاغذ نشر با حضور اعضا روز سه‌شنبه (26 شهریورماه) در محل اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران(آشنا) برگزار شد.
 

این جلسه به تخصیص کاغذ به ناشران استان قم اختصاص داشت و از مجموع 230 درخواست ناشران این استان، تقاضای 170 ناشر مورد بررسی قرار گرفت. 
 

در این جلسه سوابق ناشران قم بر اساس تعداد عناوین منتشر شده و مصرف کاغذ ناشر در سال‌های گذشته، تخلفات ناشران و میزان کاغذ تخصیص یافته به ناشران در سال 1397 بررسی شدند و بر اساس عملکرد ناشران کاغذ نشر به ناشران تخصیص پیدا کرد. 
 

در هشتاد و نهمین جلسه کمیته تخصیص کاغذ نشر 1063 بند کاغذ تحریر به ناشران استان قم تخصیص یافت. 
 

کمیته تخصیص و توزیع کاغذ نشر متشکل از نماینده‌ای از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگانی از اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران کشور (آشنا) است.
 

در جلسات کمیته تخصیص کاغذ نشر تقاضاهای ناشران مرحله به مرحله و با توجه به میزان تقاضای ناشران، تیراژ کتاب، میزان مصرف کاغذ ناشران در سال‌های گذشته و میزان تخصیص کاغذ به ناشر در سال 1397 و سال جاری مورد بررسی قرار می‌گیرد و به تقاضاهای ناشران پاسخ داده می‌شود.
 

گزارش تمامی مصوبات کمیته تخصیص و توزیع کاغذ نشر بر روی سایت paperds.ir  بارگذاری شده است.