اطلاعیه افزایش قیمت (کاغذ تحریر)

1399/12/04-13:00

با سلام نظر به نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، کد های کالای ذیل شامل تغییر قیمت شده اند :

497،495،496،498،488،487،489،486،482،485،483،

480،481،478،477،479،476،474،475،484،490،

دانلود فایل