لیست تخصیص‌ها

1399/03/01-00:00

به اطلاع کلیه بازدید کنندگان محترم سامانه توزیع کاغذ می رساند. از لینک زیر می توانید کلیه گزارشات تخصیص کاغذ را در بازه های زمانی مختلف تهیه و مشاهده نماید.

لیست تخصیص‌ها